Όλυμπος - Μύτικας - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Πανταζίδης

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Πανταζίδης" (V, 360μ) ανοίχτηκε στις 22-23/8/1976 από τους Α. Σπανούδη - Δ. Μπουντούλα - Π. Τυρνινή.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 18, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μύτικας
Δημοσίευση: 2006-03-17
Τροποποίηση: 2011-05-27