Παρνασσός - Λιάκουρα - Β. Ορθοπλαγιά

Παππούς Ματάζο

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Παππούς Ματάζο" (II 4 M4+, 220μ) ανοίχτηκε στις 16/2/2014 από τους Α. Καραπετάκο - Κ. Καρνάκη.

Η τελευταία σχοινιά της διαδρομής είναι κοινή με την τελευταία της "Αποφοίτηση".

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Λιάκουρα
Δημοσίευση: 2014-03-20
Τροποποίηση: 2014-04-12