Γκιώνα - Πυραμίδα - Β. Ορθοπλαγιά

Παραλλαγή προχωρημένων

Mixed, Traditional

Η "Παραλλαγή προχωρημένων" (II 3 M2, 200μ) ανοίχτηκε στις 3/2/1999 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Α. Καραπετάκο - Φ. Αθανασίου - Γ. Αποστόλου.

Η γραμμή ξεκινάει λίγο αριστερά από την "Μεγάλη χίμαιρα" σε πλάκα που ασφαλίζεται δύσκολα και συνήθως οι καλύτερες συνθήκες σ' αυτήν είναι το verglas.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μερικά friends, μερικά καρφιά και ιμάντες.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2006-04-04
Τροποποίηση: 2011-05-27