Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Πέμπτη φορά

Rock, Traditional

Η "Πέμπτη φορά" (V+ A1, 170μ) ανοίχτηκε στις 28/4/1981 από τους Δ. Μπουντόλα - Χ. Δελημπαλτά.

Μια παραλλαγή της διαδρομής (IV) πραγματοποιήθηκε στις 23/4/1983 από τους Β. Χατζηρβασάνη - Μ. Αρζόγλου. Η παραλλαγή αυτή είναι μια τραβέρσα που αποτελείται από δυο σχοινιές, το ξεκίνημά της βρίσκεται στο 3ο ρελέ της "Πέμπτης φοράς" και την ενώνει με την "Γουναρίδη - Γεωργιάδη" (την "Κλασική") την οποία και συναντά στην παραλλαγή της "Ήλιος του Φεβρουαρίου".

[1] "Πέμπτη φορά", [2] "Χατζηρβασάνη - Αρζόγλου", [3] "Γουναρίδη - Γεωργιάδη"

Πηγή: Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2006-03-15
Τροποποίηση: 2011-05-27