Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Περιστέρια

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Περιστέρια" (V-, 400μ) ανοίχτηκε την 1/6/1969 από τους Ο. Ιωαννίδη - Σ. Κραστούδη.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 9/2/1975 από τους Σ. Κραστούδη - Σ. Γουναρίδη.

Μια παραλλαγή της διαδρομής (IV, 40μ) έγινε στις 30/4/1978 από τους Δ. Μπουντόλα - Μ. Αρζόγλου. Η πρώτη επανάληψη της παραλλαγής αυτής έγινε στις 8/10/1978 από τους Γ. Παπακερμέζη - Δ. Μπουντόλα, ενώ η πρώτη μοναχική επανάληψή της έγινε στις 12/3/1983 από τον Δ. Μπουντόλα.

Μια άλλη παραλλαγή (V, 40μ) έγινε στις 15/5/1983 από τους Ε. Τσιλίδου - Χ. Ξηρό - Γ. Ταχματζίδη.

[1] "Περιστέρια", [2] "Μπουντόλα - Αρζόγλου", [3] "Τσιλίδου - Ξηρού - Ταχματζίδη"

Πηγή: Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2006-03-15
Τροποποίηση: 2011-05-27