Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Πήδημα

Rock, Traditional

Το "Πήδημα" (V-, 170μ) ανοίχτηκε στις 29/4/1978 από τους Θ. Αδαμαντίδη - Μ. Αρζόγλου.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 30/9/1979 από τους Θ. Αδαμαντίδη - Κ. Μανάλη.

Πηγή: Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2006-03-15
Τροποποίηση: 2011-05-27