Τύμφη - Αστράκα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Πιλιέ της βροχής

Rock, Traditional

Το "Πιλιέ της βροχής" (V+, 300μ) ανοίχτηκε το 1978 από τους P. Ferretti - G. Petazzi - L. Sganzini.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε από τους Α. Μητρονάσιο - Π. Θεοδώρου.

Πηγή: ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Αστράκας, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Αστράκα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27