Τύμφη - Γκαμήλα II - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Ψυχραιμία

Rock, Traditional

Η "Ψυχραιμία" (V+, 450μ) ανοίχτηκε στις 8/8/1993 από τους Δ. Κάλλο - Κ. Τζοβάρα και μάλλον το όνομά της προέκυψε ως φυσικό επόμενο της διπλανής διαδρομής "Πανικός". Ξεκινώντας από το καταφύγιο της Αστράκας, απαιτούνται δυο ώρες περπάτημα για την πρόσβαση στη διαδρομή (από το πέρασμα του Καρτερού).

Ο εντοπισμός της διαδρομής γίνεται κοιτώντας το αμφιθεατρικό τμήμα της ορθοπλαγιάς, όπου στα δεξιά διακρίνεται ένας κέδρος (σε ύψος 60μ περίπου), κάτω από τον οποίο υπάρχει μεγάλο ξεκομμένο μπλοκ. Η αρχή της διαδρομής είναι ακριβώς κάτω απ' αυτά. Η 2η σχοινιά περνάει αριστερά από το μπλοκ και έχει ρελέ πάνω σ' αυτό. Η 6η σχοινιά είναι μια τραβέρσα με στόχο την αποφυγή του πρώτου πύργου. Από εκεί συνεχίζει ευθεία επάνω, δεξιά της χαρακτηριστικής κόψης. Ο βράχος σε γενικές γραμμές είναι καλής ποιότητας, με εξαίρεση τα δύσκολα περάσματα της 5ης και 12ης σχοινιάς που είναι αρκετά σαθρά.

Το πάνω τμήμα της διαδρομής

Το κάτω τμήμα της διαδρομής

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 15, Κορφές τ. 104, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα II
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27