Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Πύργος του Γέρακα

Rock, Traditional

Ο "Πύργος του Γέρακα" (VI+ A1, 350μ) ανοίχτηκε στις 25/8/1977 από τους Δ. Μπουντόλα - Ε. Τσιλίδου.

Η γραμμή κινείται πάνω στο χαρακτηριστικό πύργο μέχρι την κορφή του. Η διαδρομή επαναλαμβάνεται σε 7 ώρες περίπου.

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27