Σκόλλις - Πόρτες

Πυριφλεγέθων

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Πυριφλεγέθων" (VIII+/IX-, 100μ) σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο 2003 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη.

Η 1η σχοινιά έχει κοινό ξεκίνημα με τον "Σκοταδόψυχο" αλλά μετά συνεχίζει σε ράμπα, εύκολη αλλά λίγο σαθρή. Η 2η σχοινιά ακολουθεί μια χαρακτηριστική δυναμική σχισμή, με δυνατότητες για καλή φυσική ασφάλιση. Η 3η σχοινιά αρχικά ακολουθεί μια δύσκολη τραβέρσα αριστερά και μετά σχισμές και δίεδρο. Η 4η σχοινιά αρχικά κινείται σε τοίχο και μετά σε δίεδρο με μέτρια ασφάλιση.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά ψείρες, μια σειρά friends και ιμάντες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποιότητα του βράχου είναι μέτρια, με αρκετά σαθρά τμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας για 5λ μονοπάτι προς τα δεξιά. Αν η διαδρομή δεν ολοκληρωθεί η εγκατάλειψη με ραπέλ, ανάλογα με το σημείο, μπορεί να είναι προβληματική λόγω της αρνητικής κλίσης του βράχου.

"Σκοταδόψυχος", "Πυριφλεγέθων" και "Αλητεία"

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σκόλλις
Τοποθεσία: Πόρτες
Δημοσίευση: 2008-01-23
Τροποποίηση: 2011-05-27