Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ράμπα

Mixed, Traditional

Η "Ράμπα" (II PD+ M1, 150μ) ανοίχτηκε το 1951 από τους Γ. Πολυκράτη - Γ. Μιχαηλίδη - Σ. Βασιλόπουλο.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27