Όλυμπος - Στεφάνι - Α. Ορθοπλαγιά

Schwab - Agliardi

Rock, Traditional

Η "Schwab - Agliardi" (V-, 235μ) ανοίχτηκε στις 6/8/1939 από τους G. Schwab - N. Agliardi.

Η γραμμή ξεκινά περίπου 20μ δεξιότερα της "Comici - Escher" και διασταυρώνεται με αρκετές γειτονικές διαδρομές σε ένα πεδίο όπου εύκολα μπορεί κανείς να κάνει συνδυασμούς σχοινιών. Έτσι το σκίτσο και η περιγραφή της μάλλον δεν είναι 100% ακριβής, αφού ίσως περιλαμβάνει σχοινιές άλλων διαδρομών, αλλά γενικά ακολουθεί την αρχική γραμμή.

Η 1η σχοινιά ξεκινά από εύκολο δίεδρο μέχρι άνετο πατάρι όπου και το ρελέ. Η 2η σχοινιά φεύγει ευθεία επάνω σε πλάκα για να συναντήσει το ρελέ μέσα σε μικρό λούκι. Η 3η σχοινιά ακολουθεί αρχικά το λούκι και μετά φεύγει δεξιά τραβερσάροντας μέχρι το ρελέ που βρίσκεται σε όρθιο τοίχο. Η 4η σχοινιά ανεβαίνει λίγο, μετά στρίβει δεξιά και τελικά προς τα αριστερά, μέσα σε δίεδρο, μέχρι το ρελέ σε μικρό σκαλοπάτι. Η 5η σχοινιά, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, ανεβαίνει το δίεδρο περνώντας ένα μικρό αρνητικό και μετά συνεχίζει σε εύκολο αλλά λίγο σαθρό πεδίο, μέχρι το ρελέ που βρίσκεται λίγο προς τα δεξιά. Το παλιό καρφί στο ρελέ μπορεί να ενισχυθεί με ένα friend στη γειτονική σχισμή. Η 6η σχοινιά ολοκληρώνει την προσπάθεια βγαίνοντας στην κορυφογραμμή και από εκεί μια τραβέρσα πάνω στο χτένι του Στεφανιού με κατεύθυνση αριστερά οδηγεί στην κορυφή.

Η ποιότητα του βράχου είναι αρκετά καλή και δεν δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής, είναι μια σειρά καρύδια και μερικά friends.

Η επιστροφή γίνεται με κατάβαση από το λούκι του Στεφανιού.

Πηγή: Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Στεφάνι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27