Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Σχολικό λούκι

Mixed, Traditional

Το "Σχολικό λούκι" (II AD- M1, 120μ) ανοίχτηκε τον Μάρτιο του 1994 από τους Γ. Κούκη - Θ. Μπαουστάνο - Α. Αγαπητίδη - Χ. Φορτούνα και Α. Θεοδωρόπουλο (μοναχικά).

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27