Σκόλλις - Πόρτες

Σκοταδόψυχος

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Σκοταδόψυχος" (VII+ A2, 105μ) σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο 2004 από τους Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύμπαλη.

Η γραμμή, στην 2η και στην 3η σχοινιά, συνδυάζει δίεδρα, σχισμές, ράμπες, αρνητικά και μέτρια τεχνητά σε λεπτές σχισμές, καθώς και μια δύσκολη ελεύθερη έξοδο από τα τεχνητά. Οι ψείρες και τα μικρά καρύδια είναι απαραίτητα.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά ψείρες, μια σειρά friends και ιμάντες. Για τα τεχνητά καλό είναι να υπάρχουν μια ή δυο σκάλες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί η ποιότητα του βράχου είναι μέτρια, με αρκετά σαθρά τμήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας για 5λ μονοπάτι προς τα δεξιά. Αν η διαδρομή δεν ολοκληρωθεί η εγκατάλειψη με ραπέλ, ανάλογα με το σημείο, μπορεί να είναι προβληματική λόγω της αρνητικής κλίσης του βράχου.

"Σκοταδόψυχος", "Πυριφλεγέθων" και "Αλητεία"

Πηγή: Γ. Τορέλλι
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Σκόλλις
Τοποθεσία: Πόρτες
Δημοσίευση: 2008-01-23
Τροποποίηση: 2011-05-27