Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Solaris

Mixed, Traditional

Η "Solaris" (II AD, 200μ) ανοίχτηκε στις 5/1/1982 από τον Τ. Αδαμακόπουλο (μοναχικά).

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27