Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Solarium

Rock, Traditional

Η "Solarium" (VI+, 185μ) ανοίχτηκε στις 12/4/2008 μοναχικά από τον Θ. Ράβδο.

Η γραμμή βρίσκεται δεξιά από τη διαδρομή "Αλογιάρη".

Η 1η σχοινιά (60μ) ξεκινάει σε πλάκα, αριστερά από χαρακτηριστικό βράχο που ακουμπάει στην ορθοπλαγιά ακολουθώντας πλάγια σχισμή προς τα δεξιά. Ακολουθεί σχισμή προς τα πάνω για λίγα μέτρα και στη συνέχεια τραβερσάρει αριστερά σε πλάκες και κατόπιν σε σπασμένα μέχρι δέντρο όπου και το ρελέ.

Η 2η σχοινιά (60μ) ξεκινάει ευθεία επάνω και αριστερά σε πατάρι και συνεχίζει από αριστερά σε δεύτερο πατάρι κάτω από αρνητικό. Ακολουθεί δεξιά τραβέρσα μέχρι το ύψος του δέντρου και μετά επάνω για λίγα μέτρα όπου υπάρχει αρνητικό το οποίο περνιέται από δεξιά. Συνεχίζει για λίγα μέτρα δεξιά σε χαρακτηριστικό αρνητικό όπου περνιέται ευθεία και μπαίνει σε καμινάδα. Ακολουθούν πλάκες (καρφί) που οδηγούν μέχρι το ρελέ (καρφί, πλακέτα).

Η 3η σχοινιά (55μ) ξεκινάει ευθεία επάνω και μετά δεξιά σε σχισμή που κινείται αριστερά, στη συνέχεια επάνω και στη συνέχεια δεξιά σε πλάκα με μικρή πλάγια σχισμή (κακοβαλμένη πλακέτα). Συνεχίζει επάνω και στη συνέχεια αριστερά κάτω από αρνητικό (κορδονέτο). Ακολουθούν σπασμένες πλάκες μέχρι το ρελέ (2 πλακέτες) κάτω από χαρακτηριστικό δέντρο.

Η 4η σχοινιά (10μ) σχοινιά συνεχίζει μέχρι το δέντρο όπου και το ρελέ.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι 2 σχοινιά 60μ, μια σειρά καρύδια, μικρά και μεσαία friends, αρκετοί ιμάντες και προαιρετικά 2 καρφιά.

Η επιστροφή γίνεται με ραπέλ από τα ρελέ της διαδρομής.

Πηγή: Θ. Ράβδος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2011-01-20
Τροποποίηση: 2011-05-27