Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Σωστός δρόμος

Rock, Traditional

Ο "Σωστός δρόμος" (VIII-, 200μ) ανοίχτηκε από τους Χ. Ανανιάδη - Θ. Θωμίδη - Β. Μαυρόπουλο.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε από τους Γ. Γκάλιο - Α. Κυριακίδη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 34
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2006-01-05
Τροποποίηση: 2011-05-27