Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Soyalove

Mixed, Traditional

Η "Soyalove" (M4+, 135μ) ανοίχτηκε στις 14/3/2009 από τους Α. Κωνσταντινίδη - Δ. Ζαρουλέα - Α. Κωτούλα.

Πηγή: Α. Κωνσταντινίδης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2010-09-30
Τροποποίηση: 2011-05-27