Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Σπανούδη - Αποστόλου - Σκουτέλη

Rock, Traditional

Η "Σπανούδη - Αποστόλου - Σκουτέλη" (III, 200μ) ανοίχτηκε το 1977 από τους Α. Σπανούδη - Σ. Αποστόλου - Π. Σκουτέλη.

Η πρώτη χειμερινή επανάληψή της έγινε το 1979 από τους Μ. Τσουκιά - Γ. Αληγιάννη - Τ. Βασιλόπουλο.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06