Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Σπανούδη - Κραστούδη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Σπανούδη - Κραστούδη" (IV+, 250μ) ανοίχτηκε τον Ιούλιο 1968 από τους Α. Σπανούδη - Α. Κραστούδη.

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27