Όλυμπος - Ζηλνιά - Ν. Ορθοπλαγιά

Στιγμή της αλήθειας

Rock, Traditional

Η "Στιγμή της αλήθειας" (VII, 160μ) ανοίχτηκε στις 12-13/5/1968 από τους Α. Σπανούδη - Θ. Νάστο - Ε. Ελευθεριάδη. Η πρώτη επανάληψή της έγινε στις 29/4/1978 από τους Δ. Μπουντόλα - Δ. Νικηφορίδη.

Η διαδρομή είναι μια από τις πιο δημοφιλείς στην ορθοπλαγιά της Ζηλνιάς.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια και friends. Γενικά, η διαδρομή κινείται σε βράχο καλής ποιότητας και διαθέτει αρκετές ασφάλειες.

Η 1η σχοινιά αρχίζει από πλάκα, ευθεία επάνω για λίγα μέτρα και κατόπιν φεύγει αριστερά σε σχισμοδίεδρο (V+) που βγάζει σε πατάρι όπου γίνεται το ρελέ. Η 2η σχοινιά ξεπερνά τα αρνητικά φεύγοντας 2 μέτρα αριστερά Α1 (VII). Αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της διαδρομής το οποίο είναι και καλά ασφαλισμένο. Αφού ξεπεράσει τα αρνητικά φεύγει ευθεία επάνω σε κάθετο δίεδρο (VI-) και βγαίνει σε άβολο ρελέ. Η 3η σχοινιά φεύγει ελαφρά δεξιά και ακολουθεί μικρό δίεδρο, περνά παταράκι και συνεχίζει σε δίεδρο (με πλακέτα), όπου στην έξοδό του υπάρχει ένα καρφί και κατόπιν πατάρι. Λίγο δεξιότερα γίνεται το 3ο ρελέ. Μια παραλλαγή της σχοινιάς αυτής, έγινε κατά την πρώτη επανάληψη της διαδρομής, φεύγοντας αριστερά από το 2ο ρελέ, για να καταλήξει όμως στο ίδιο τελικά 3ο ρελέ. Η 4η σχοινιά ξεκινά με ένα πολύ χαρακτηριστικό, εύκολο και γεωμετρικό δίεδρο (V-) το οποίο καταλήγει σε αρνητικά. Σ' αυτό το σημείο φεύγει από εύκολο πεδίο σε πατάρι δεξιά. Από πάνω υπάρχει άλλο δίεδρο, που βγάζει σε μεγάλο πατάρι, όπου γίνεται το ρελέ. Η 5η σχοινιά είναι σχετικά εύκολη. Στη αρχή φεύγει λίγο αριστερά και κατόπιν τραβερσάρει δεξιά όπου γίνεται το ρελέ. Η 6η σχοινιά φεύγει όλο δεξιά σε τραβέρσα με πολλά καρφιά (VI-). Στη συνέχεια ανεβαίνει λούκι που οδηγεί στο ρελέ, το οποίο γίνεται σε δένδρο.

Η πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή της διαδρομής είναι η "Τρίτη δόση" (VI-, 120μ) που ανοίχτηκε στις 13/11/1979 από τους Τ. Αδαμακόπουλο - Β. Χατζηρβασάνη. Η παραλλαγή αυτή έχει την ίδια αρχή με την κανονική διαδρομή, αλλά μετά από λίγα μέτρα ακολουθεί τον δικό της δρόμο λίγο ψηλότερα, για να καταλήξει όμως στο ίδιο 1ο ρελέ. Στην 2η σχοινιά, για να αποφύγει τα δύσκολα περάσματα κάτω από τα αρνητικά, φεύγει δεξιά σε τραβέρσα και μετά από δυο σχοινιές καταλήγει στα εύκολα τμήματα που οδηγούν στην τραβέρσα εξόδου. Η πρώτη επανάληψη της παραλλαγή αυτής έγινε την 1/5/1983 από τους Δ. Μπουντόλα - Ε. Τσιλίδου.

"Στιγμή της αλήθειας"

[1] "Στιγμή της αλήθειας", [2] "Τρίτη δόση"

Η έξοδος της διαδρομής και η παραλλαγή των Δ. Πεκόπουλου - Σ. Καραβά - Δ. Ζάρρα

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 15 - τ. 23, Βουνά τ. 15, Δ. Μπουντόλας - Αναρριχητικός οδηγός Ζηλνιάς, Δ. Μαυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Ζηλνιά
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27