Παρνασσός - Γεροντόβραχος - Β. Ορθοπλαγιά

Stolichnaya

Mixed, Traditional

Η "Stolichnaya" (II 3 M3, 200μ) ανοίχτηκε στις 1/3/1992 από τους Δ. Μπακάλη - Γ. Βουτυρόπουλο - Ν. Χατζή - Γ. Καρδάκο.

Η διαδρομή ακολουθεί περίπου μέχρι την μέση την ίδια γραμμή με το "Αριστερό λούκι" και την "aSki".

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι 4-5 καρφιά, κυρίως λάμες, για τα ρελέ. Μέχρι το R3 δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση καρφιών ή καρυδιών, αλλά αν μέσα στα δίεδρα υπάρχει καλός πάγος μπορούν να μπούν 1-2 παγόβιδες, ενώ στα ενδιάμεσα σημεία με μικρότερη κλίση μπορεί να τοποθετηθεί μια αλουμινογωνιά.

Πηγή: Κορφές τ. 95, Δ. Μπακάλης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Παρνασσός
Τοποθεσία: Γεροντόβραχος
Δημοσίευση: 2006-03-29
Τροποποίηση: 2011-05-27