Νεμέα - Πολύφεγγος

Τα άλογα του Διομήδη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Τα άλογα του Διομήδη" (VII, 130μ) ολοκληρώθηκε και σκαρφαλώθηκε στις 19/12/2009 από τους Δ. Κατσούλα - Ν. Γιαννιώτη.

Η γραμμή, που ανοίχτηκε παραδοσιακά από κάτω με χρήση ελάχιστων μόνιμων ασφαλειών, ξεκινάει περίπου 10μ αριστερά από τη διαδρομή "Το ελάφι της Κυρήνειας", στην 3η σχοινιά διασταυρώνεται με αυτήν και μετά καταλήγει λίγο δεξιότερα.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 24/2/2010 από τους Κ. Μουγκολιά - Ι. Παλαπάνογλου - Α. Τζιομάκη.

Η 1η σχοινιά (VI, 35μ) ξεκινάει σε θετική και εύκολη πλάκα, μέχρι μικρό πατάρι όπου περνάει αριστερά από μικρή σπηλιά (αρνητικό) και μπαίνει σε κάθετη πλάκα (VI, πλακέτα) για να ακολουθήσει την φυσική γραμμή σχισμοδίεδρου (VI). Στο τέλος του σχισμοδίεδρου περνάει αριστερά από αρνητικό και στη συνέχεια μπαίνει σε πλάκα, όπου μετά από μερικά μέτρα συναντά το ρελέ. Κάποια σημεία της, αν και έχουν καθαριστεί, χρειάζονται προσοχή γιατί παραμένουν μερικά σαθρά και χώμα.

Η 2η σχοινιά (VI-, 45μ) σχοινιά φεύγει αριστερά και προς τα πάνω σε μικρό δίεδρο και στη συνέχεια τραβερσάσει δεξιά σε πλάκα με μικρά πιασίματα (VI-), για να συνεχίσει στην σχισμή δεξιά από αρνητικό. Στη συνέχεια μπαίνει σε μεγάλο ανοιχτό δίεδρο (V+), στο τελείωμα του οποίου υπάρχει το ρελέ.

Η 3η σχοινιά (IV+, 20μ) σχοινιά φεύγει λίγο προς τα δεξιά προς χαρακτηριστικό διαμπερές και κινείται στην πλάκα, μετά βγαίνει σε μικρό πατάρι και στη συνέχεια τραβερσάρει δεξιά (πλακέτα) για να συναντήσει ύστερα από λίγο το ρελέ. Το δίεδρο που ξεκινάει λίγο πάνω αριστερά από το 2ο ρελέ είναι η 3η σχοινιά της διαδρομής "Το ελάφι της Κυρήνειας".

Η 4η σχοινιά (VII-/VII, 30μ), που είναι και η δυσκολότερη της διαδρομής, κινείται σε γκρίζο και κόκκινο ανάγλυφο, διαφορετικό από το ανάγλυφο που συναντάται στις προηγούμενες. Αρχικά κατευθύνεται λίγο αριστερά από το ρελέ, ανάμεσα στην γκρίζα και στην κόκκινη πλάκα, για να ακολουθήσει τη λεπτή σχισμή που σχηματίζεται από την κόκκινη πλάκα (2 πλακέτες). Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη σπηλιά, χρησιμοποιεί τη φλύδα στην άκρη της και προχωρά προς τα πάνω (VII-/VII, πλακέτα), για να μπει σε μεγάλο σχισμοδίεδρο (VI), μετά την έξοδο του οποίου (VI+, καρφί) θα ακολουθήσει ένα run-out (7μ) όπου το δίεδρο γίνεται λίγο αρνητικό, μέχρι να βγει σε πατάρι, όπου υπάρχει το ρελέ.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μία σειρά καρύδια, μικρά και μεσαία friends, καθώς και μερικά κορδονέτα ή ιμάντες. Όλα τα ρελέ είναι εξοπλισμένα με δύο πλακέτες στο καθένα και είναι κατάλληλα για ραπέλ.

Η επιστροφή γίνεται από την ίδια διαδρομή με δυο ραπέλ (R4 - R2β και R2β - R0). Το R2β είναι ένα πρόσθετο ρελέ εκτός διαδρομής, που βρίσκεται στην ευθεία του R3 προς τα κάτω, με στόχο να αποφευχθεί προβληματική ανάκληση.

Η διαδρομή

Η εντυπωσιακή 4η σχοινιά

Πηγή: Ν. Γιαννιώτη
Φωτογραφίες: Ν. Γιαννιώτη
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Νεμέα
Τοποθεσία: Πολύφεγγος
Δημοσίευση: 2010-03-12
Τροποποίηση: 2011-05-27