Όλυμπος - Χότζα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Τα διδυμάκια

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Τα διδυμάκια" (II D, 250μ) ανοίχτηκε στις 10/4/2009 από τους E. Παρούση - M. Γιούργα.

Στις 11/4/2009, οι A. Τσαπατσάρης - Γ. Χρηστοκώστας άνοιξαν μια αριστερή παραλλαγή της εξόδου (M3).

Πηγή: Δ. Νίκας
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Χότζα
Δημοσίευση: 2018-09-26
Τροποποίηση: 2018-09-26