Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Τα κουμπαράκια

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Τα κουμπαράκια" (III M3, 220μ) ανοίχτηκε στις 7/1/2006 από τους Γ. Βουτυρόπουλο - Γ. Καλογερόπουλο.

Πηγή: Γ. Βουτυρόπουλος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2006-03-23
Τροποποίηση: 2014-02-27