Δίρφη - Ξεροβούνι - Β. Ορθοπλαγιά

Τα ξαδελφάκια

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Τα ξαδελφάκια" (II 4 M4, 300μ) ανοίχτηκε στις 22/1/2012 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη - Κ. Καρνάκη.

Η γραμμή ξεκινάει σχεδόν από το ίδιο σημείο με τη διαδρομή "Αιωνιότητα και μία μέρα".

Πηγή: Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Δίρφη
Τοποθεσία: Ξεροβούνι
Δημοσίευση: 2012-02-15
Τροποποίηση: 2012-02-15