Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Ταρτησσός

Mixed, Traditional

Η "Ταρτησσός" (II 3 M2, 280μ) ανοίχτηκε στις 9/2/1997 από τους Μ. Τσουπρά - Γ. Κεκεδάκη, χωρίς τη χρήση ασφαλιστικών μέσων.

Η γραμμή κινείται δεξιά από το "Κεντρικό λούκι", πολύ κοντά στο καταφύγιο, έχει μικρές τοπικές δυσκολίες βράχου και μέση κλίση χιονιού στις 55°.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27