Όλυμπος - Καλόγερος - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Τελευταία φορά

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Τελευταία φορά" (II+ 2 AD, 250μ) ανοίχτηκε στις 3/3/2016 από τους Α. Θεοδωρακόπουλο - Β. Σίμο - Ν. Σίμο.

Η γραμμή ακολουθεί το χαρακτηριστικό λούκι αριστερά της ''Κυνηγοί συνθηκών'' και δεξιά της κορυφής του Καλόγερου. Στο πρώτο μισό κινείται σε κλίση 40°-45° και στο υπόλοιπο σε κλίση 50°-55°, ενώ διαθέτει και κάποια βράχινα περάσματα.

Χρήσιμα υλικά για την επανάληψή της είναι 1-2 αλουμινογωνίες και 1-2 dead man ενώ 1-2 καρφιά καλό είναι να υπάρχουν για το ρελέ στο βράχινο κομμάτι.

Πηγή: N. Alemao
Φωτογραφίες: N. Alemao
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Καλόγερος
Δημοσίευση: 2018-10-01
Τροποποίηση: 2018-10-01