Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Θεόφιλος Χατζησυρλής

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Θεόφιλος Χατζησυρλής" (IV 3 M3 A1, 310μ) ανοίχτηκε στις 13/2/2011 από τους Α. Μπόσκο - Σ. Σωτήρη.

Πηγή: Α. Μπόσκος
Φωτογραφίες: Α. Μπόσκος
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2017-12-19
Τροποποίηση: 2017-12-19