Τύμφη - Νταβάλιστα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Της καλύβας

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Της καλύβας" (VI-, 450μ) ανοίχτηκε στις 16/9/2000 από τους Γ. Σταθόπουλο - Γ. Μελά σε 5 ώρες.

Η πρώτη επανάληψη της διαδρομής έγινε στις 9/7/2003 από τους Χ. Παππά - Γ. Μελά - Γ. Σταθόπουλο ακολουθώντας μια δεξιά παραλλαγή μετά την 3η σχοινιά.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 29
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Νταβάλιστα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27