Βαρδούσια - Κορυφή 2437 - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Των εκπαιδευτριών

Mixed, Traditional

Η διαδρομή "Των εκπαιδευτριών" (ΙΙΙ 2+ Μ3, 450μ), ανοίχτηκε στις 7/1/1998 από τους Χ. Μπελογιάννη - Δ. Μπουραζάνη - Ν. Χατζή.

Την επόμενη μέρα, στις 8/1/1998 έγινε η πρώτη επανάληψή της από τους Δ. Μπακάλη - Κ. Τσουκλείδη, με παραλλαγή στις δυο τελευταίες σχοινιές, την οποία ονόμασαν "Των εκπαιδευταράδων".

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Κορυφή 2437
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27