Πατέρας - Καντήλι

Των μελλοθάνατων

Rock, Traditional

Πατέρας - Καντήλι

Η διαδρομή "Των μελλοθάνατων" (VI+, 130μ) ανοίχτηκε στις 19/12/2010 από τους Γ. Καγιαυτάκη - Ζ. Κωστοπούλου - Α. Τζιομάκη.

Η 1η σχοινιά (40μ) ξεκινάει μεταξύ των διαδρομών "Άλαλες μπομπολάρες" και "Hurricane". Η σχοινιά κινείται σε δίεδρο (VI/VI+, πλακέτα) το οποίο διαδέχεται δεξιά σχισμή για να βγει σε μικρό πατάρι με δέντρο. Συνεχίζει λίγο αριστερά (V-) και πάνω σε πλάκα (V) και στη συνέχεια φεύγει δεξιά σε ράμπα (IV), μέχρι το ρελέ κάτω από κόκκινο αρνητικό (2 πλακέτες).

Η 2η σχοινιά (55μ) ξεκινάει με μικρό δίεδρο (VI-, παλιό σκουριασμένο καρφί) και ακολουθεί αριστερή ράμπα μέχρι μικρό δίεδρο (VI-). Ακολουθεί θετική ράμπα (IV), μέχρι μεγάλο βαθούλωμα/σπηλιά το οποίο περνάμε από την αριστερή του κόψη (V) μέχρι μεγάλο δέντρο. Συνεχίζουμε πάνω και δεξιά σε ελαφρά χορταριασμένο πεδίο (V-), μέχρι το ρελέ πριν από μεγάλο δέντρο (2 πλακέτες).

Η 3η σχοινιά (35μ) ξεκινάει ευθεία πάνω και αφού περάσει το δέντρο συνεχίζει σε δίεδρο (V+) και στη συνέχεια αριστερά σε θετική λεία πλάκα (V). Στο τέλος της πλάκας ακολουθεί σχισμή για 3-4μ (VI-) και έπειτα φεύγει αριστερά σε πλάκα μέχρι την έξοδο από την ορθοπλαγιά. Ρελέ σε φυσικές ασφάλειες.

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends (μέχρι Camalot #3) και μερικοί ιμάντες.

Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με περπάτημα προς στην κορφή πάνω και προς τα δεξιά που σιγά σιγά γίνεται πιο ομαλή η πλαγιά, είτε με ραπέλ από τη διαδρομή χρησιμοποιώντας το τελευταίο ρελέ της διαδρομής "Άλαλες μπομπολάρες" που βρίσκεται λίγο πιο πάνω και δεξιά (R3-R2 (35μ), R2-R1 (55μ - προσοχή στην ανάκληση) και R1-έδαφος (30μ)).

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2010-12-23
Τροποποίηση: 2011-05-27