Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Τόξο

Rock, Traditional

Το "Τόξο" (V+, 220μ) ανοίχτηκε το 1975 από τους Μ. Τσούρτη - Κ. Γκέκα.

Η διαδρομή ακολουθεί το χαρακτηριστικό τόξο δεξιά από την πλάκα που βρίσκεται η "Αφρικάνα".

Η 1η σχοινιά (40μ) ξεκινάει από μεγάλο πατάρι στην αρχή του χαρακτηριστικού τόξου και κινείται σε θετική πλάκα δεξιά. Συνεχίζουμε πάνω στην κόψη (IV) και στη συνέχεια στα δεξιά της πλάκας (IV-), αποφεύγοντας το σχίσμα στα αριστερά της διαδρομής το οποίο έχει δύσκολη έξοδο, ώστε να βγούμε σε θετική ράμπα μέχρι το ρελέ που γίνεται σε μεγάλο βράχο με ιμάντα και ενισχύεται από μικρά καρύδια. Περίπου 4-5μ πιο κάτω και δεξιά υπάρχει ρελέ με πλακέτες από τη διαδρομή "Εφαπτομένη" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά.

Στη 2η σχοινιά (35μ) σκαρφαλώνουμε το μικρό δίεδρο από πάνω και στη συνέχεια ακολουθούμε το δεξί δίεδρο (V, καρφί) για να βγούμε σε πλάκα δεξιά (V, διαμπερές). Σκαρφαλώνουμε την πλάκα και ακολουθούμε αριστερή κατεύθυνση για να περάσουμε κάτω από μεγάλο μπλοκ (V-) και να κάνουμε ρελέ από πάνω του σε μεσαία καρύδια και μικρά friends ενισχύοντας τα 2 παλιά καρφιά.

Η 3η σχοινιά (35μ) ξεκινάει σκαρφαλώνοντας ευθεία επάνω (V+) για να κάνει δεξιά σε πλάκα με τακάκια (καρφί) και στη συνέχεια να μπαίνει σε δίεδρο αριστερά (V). Στο τελείωμα του, κάνει αμέσως δεξιά για να βγει (V+) σε μικρό πατάρι και να συνεχίσει σε χορταριασμένη ράμπα μέχρι το ρελέ σε παλιά καρύδια που πρέπει να ενισχυθούν και με δικά μας.

Στην 4η σχοινιά (35μ) ξεκινάμε ευθεία πάνω σε δίεδρο (V-) για να μπούμε στη συνέχεια σε πλάκα δεξιά (V) και να συνεχίσουμε κάτω από το χαρακτηριστικό αρνητικό τόξο προς τα αριστερά. Στα μισά περίπου του τόξου το καβαλάμε δεξιά (V+) από εύκολο δίεδρο και τραβερσάρουμε δεξιά σε ράμπα (IV-) μέχρι χαρακτηριστικό δέντρο όπου κάνουμε ρελέ σε παλιά καρφιά που ενισχύονται από μεγάλο διαμπερές.

Στην 5η σχοινιά (45μ) ξεκινάμε σκαρφαλώνοντας λίγα μέτρα από πάνω στην πλάκα (IV+, καρφί και διαμπερές). Συνεχίζουμε προς τα δεξιά και πάνω στην πλάκα (V-, καρφί και διαμπερές) μέχρι χαρακτηριστικό δίεδρο το οποίο σκαρφαλώνουμε (V). Στο τέλος του διέδρου κάνουμε δεξιά (IV) κάτω από κόκκινο αρνητικό για να βγούμε σε εύκολο πεδίο σε μικρές θετικές πλάκες και με κατεύθυνση προς τα δεξιά καταλήγουμε στο τελευταίο ρελέ της "Γωνιάς" (V-).

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μια σειρά friends (μέχρι Camalot #3) και μερικοί ιμάντες για προεκτάσεις και διαμπερή.

Η επιστροφή γίνεται με 5 ραπέλ από τα ρελέ της "Γωνιάς".

Πηγή: Γ. Καγιαυτάκης
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Γ. Καγιαυτάκης
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2013-07-22
Τροποποίηση: 2013-07-22