Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Transsexual

Mixed, Traditional

Η "Transsexual" (II 3, 50μ) ανοίχτηκε στις 7/1/1998 από τους Δ. Μπακάλη - Β. Γαλάνη - Χ. Χαλδογερίδου.

Η γραμμή κινείται αριστερά από το "Σχολικό λούκι".

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27