Πατέρας - Καντήλι

Τρία πουλάκια

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Τρία πουλάκια" (VI-, 80μ) ανοίχτηκε στις 20/6/2009 από τους Ι. Παλαπάνογλου - Α. Τσόχατζη.

Η γραμμή κινείται στο λούκι που βρίσκεται δεξιά από τις διαδρομές "Καλό Ταξίδι" και "Λιθοβολισμός" και θα μπορούσε να θεωρηθεί παραλλαγή της πρώτης αφού επιλέγει για έξοδο την τελευταία σχοινιά της.

Γενικά το λούκι αυτό είναι εύκολο στην αρχή, με μερικά σαθρά, ενώ στο τέλος της 2ης σχοινιάς προσφέρει μια ενδιαφέρουσα διεδροσχισμή (VI-). Η 3η σχοινιά είναι κοινή με το "Καλό Ταξίδι".

Η επιστροφή μπορεί να γίνει με δυο ραπέλ από τα R3 και R1 της διαδρομής "Καλό Ταξίδι", ή με ένα ραπέλ (50μ) στην αριστερή πλευρά του πυλώνα, που φτάνει μέχρι μικρό δέντρο με ιμάντα δίπλα από το οποίο υπάρχει βράχος με ρελέ (2 πλακέτες), από όπου γίνεται το δεύτερο ραπέλ (30μ).

Πηγή: Ι. Παλαπάνογλου
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Πατέρας
Τοποθεσία: Καντήλι
Δημοσίευση: 2009-07-12
Τροποποίηση: 2011-05-27