Φαλακρό - Καρτάλκα - Ν. Ορθοπλαγιά

Τρίτη φορά

Rock, Traditional

Η "Τρίτη φορά" (VI+ A0, 330μ) ανοίχτηκε στις 7/7/2007 από τους Θ. Χατζησυρλή - Α. Μπόσκο - Γ. Φουρτούνα.

Η 1η σχοινιά ξεκινά ευθεία επάνω σε μικρή πλάκα (1 καρφί) και μετά ακολουθώντας κεκλιμένο μικρό δίεδρο φτάνει σε καλό σημείο όπου γίνεται το ρελέ. Η 2η σχοινιά συνεχίζει επάνω και λοξά σε μικρά δίεδρα (V) μέχρι να συναντήσει 1 πλακέτα όπου γίνεται το ρελέ. Η 3η σχοινιά φεύγει ευθεία επάνω όπου συναντά και προσπερνά σφηνωμένη πέτρα και μετά ακολουθεί διαδοχικά μια ράμπα και ένα μικρό δίεδρο, μέχρι 2 πλακέτες όπου γίνεται το ρελέ. Η 4η σχοινιά συνεχίζει ευθεία επάνω σε σχισμοδίεδρο (VI- / VI, 2 πλακέτες) και συνεχίζει λοξά δεξιά και επάνω μέχρι μικρό πατάρι όπου γίνεται το ρελέ σε 1 πλακέτα. Η 5η σχοινιά φεύγει λοξά και ευθεία έχοντας στα αριστερά της τοίχο που σχηματίζει διαδοχικά δίεδρα τα οποία ακολουθεί (VI+, 1 καρφί, 3 πλακέτες) μέχρι ένα σημείο που πρέπει να βγει στα δεξιά του διέδρου (1 A0, 1 πλακέτα) και από εκεί συνεχίζει (V+, 1 καρφί) μέχρι καλό πατάρι όπου υπάρχει 1 πλακέτα για το ρελέ. Η 6η σχοινιά συνεχίζει δεξιά από το ρελέ σε ελαφρώς αρνητική πλάκα, με μοναδική ασφάλεια την πλακέτα του ρελέ, βγαίνει σε πατάρι και κινείται λοξά δεξιά και επάνω (1 πλακέτα), περνάει για λίγο σε δίεδρο (V+) και βγαίνει από δεξιά σε πατάρι με θάμνους όπου στα αριστερά του γίνεται το ρελέ σε 1 πλακέτα. Η 7η σχοινιά αρχικά κινείται για λίγο ευθεία επάνω σε καμινάδα, η οποία δεν ασφαλίζεται, μέχρι πλακέτα στα δεξιά που οδηγεί έξω από την καμινάδα σε δίεδρα (V+), τα οποία με έξοδο αριστερά οδηγούν σε χορταριασμένη πλαγιά και από εκεί με κατεύθυνση προς τα δεξιά, φτάνει σε μικρό δένδρο όπου γίνεται το ρελέ. Η 8η σχοινιά κινείται αριστερά στα βράχια και αφού τα περάσει καταλήγει στην χορταριασμένη κορυφή της Καρτάλκας, έχοντας στα δεξιά της την έξοδο από το λούκι της διαδρομής "Ιός".

Απαραίτητα υλικά για την επανάληψη της διαδρομής είναι μια σειρά καρύδια, μερικά μεσαία και μεγάλα friends, 2 σχισμόκαρφα, 2 καρφιά λάμες και ιμάντες.

Η πρόσβαση στη διαδρομή γίνεται από το μονοπάτι δίπλα στις κεραίες του χιονοδρομικού κέντρου, το οποίο μας οδηγεί σε 40λ περίπου στο ξεκίνημα της κόψης της Καρτάλκας. Αφού προσπεράσουμε την κόψη, συνεχίζουμε στη βάση της πλάκας κάτω από τις διαδρομές "Κρυστάλλινος τοίχος" και "Άγγιγμα του Μίδα" και μετά, αφού περάσουμε και τη διαδρομή "Δίεδρα των σαλιγκαριών", συνεχίζουμε λοξά δεξιά, προσπερνάμε τη σάρα και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε σε πλαγιά με χόρτα ώσπου σταματάμε σε μικρό χορταριασμένο πλάτωμα έχοντας μπροστά μας την ορθοπλαγιά.

Η επιστροφή γίνεται με κατεύθυνση προς τις κεραίες του χιονοδρομικού κέντρου, πηγαίνοντας κάτω και δεξιά ώσπου να συναντήσουμε το μονοπάτι.

Πηγή: Α. Μπόσκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Φαλακρό
Τοποθεσία: Καρτάλκα
Δημοσίευση: 2007-12-15
Τροποποίηση: 2011-05-27