Όλυμπος - Μύτικας - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Τρόμπακα - Κοκκινίδη

Rock, Traditional

Η "Τρόμπακα - Κοκκινίδη" (V-) ανοίχτηκε στις 9/8/1999 από τους Ζ. Τρόμπακα - Μ. Κοκκινίδη.

Η διαδρομή ξεκινά μέσα από το δυτικό λούκι της Στριβάδας, ανάμεσα στο Στεφάνι και τον Μύτικα και τελειώνει στο μεγάλο πατάρι του περάσματος Νάτση. Η αρχή της είναι πάρα πολύ σαθρή, αλλά τα σαθρά μειώνονται στα ψηλότερα τμήματα.

Η πρώτη επανάληψή της έγινε στις 12/8/2000 από τους Τ. Γεωργίτση - Δ. Μούσιο - Μ. Θαλασσινό.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 14
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Μύτικας
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27