Χελιδώνα - ΝΔ. Ορθοπλαγιά

Τσατσαράγκου - Χουλιάρα

Rock, Traditional

Η "Τσατσαράγκου - Χουλιάρα" (V+, 650μ) ανοίχτηκε στις 4/5/1985 από τους Κ. Τσατσαράγκο - Κ. Χουλιάρα.

Πηγή: Βουνά τ. 21
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Χελιδώνα
Τοποθεσία:
Δημοσίευση: 2009-05-06
Τροποποίηση: 2011-05-27