Γκιώνα - Λαζόρεμα - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Τσατσαράγκου - Αδαμακόπουλου - Χατζηρβασάνη

Rock, Traditional

Η διαδρομή "Τσατσαράγκου - Αδαμακόπουλου - Χατζηρβασάνη" (VI-, 150μ) ανοίχτηκε στις 9/9/1984 από τους Κ. Τσατσαράγκο - Τ. Αδαμακόπουλου - Β. Χατζηρβασάνη.

Η γραμμή αποτελεί παραλλαγή εισόδου της διαδρομής "Zerf - Γεωργιάδη".

Πηγή: ΕΟΣ Αθηνών - Αναρριχητικός οδηγός Γκιώνας 1998
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Γκιώνα
Τοποθεσία: Λαζόρεμα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27