Τύμφη - Γκαμήλα I - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Τσεκούρι

Rock, Traditional

Το "Τσεκούρι" (V+, 375μ) ανοίχτηκε στις 27-28/9/1961 από τους Π. Ιδοσίδη - Δ. Τσαντίλη, σε 16ω και είναι πλέον μια από τις πιο κλασικές διαδρομές της Ελλάδας.

Η γραμμή ακολουθεί την βόρεια κόψη της Γκαμήλας, έχει 300μ υψομετρική, και μέτρια ποιότητα βράχου.

Η διαδρομή είναι ασφαλισμένη μόνο με 3 - 4 καρφιά και δεν διαθέτει εξοπλισμένα ρελέ. Απαραίτητα υλικά για την επανάληψή της είναι μια σειρά καρύδια, friends, καρφιά, 5 - 6 καραμπίνερ, 8 - 10 σετάκια και ιμάντες. Ο χρόνος που απαιτείται για την επανάληψή της είναι περίπου 8ω.

Μια παραλλαγή της διαδρομής (V+, 450μ) ανοίχτηκε στις 31/8/1965 από τους Γ. Μιχαηλίδη - Δ. Δεμέστιχα, σε 11ω, σκαρφαλώνοντας την κόψη από την βορειοδυτική πλευρά της.

Η πρώτη χειμερινή επανάληψη της διαδρομής (III 4 M4) έγινε στις 24/3/2013 από τους Α. Καραπετάκο - Γ. Καρνάκη - Κ. Καρνάκη.

Η καλοκαιρινή διαδρομή

Η χειμερινή διαδρομή

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994, Ανεβαίνοντας τ. 2 - τ. 10, Α. Καραπετάκος
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Γκαμήλα I
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2015-01-22