Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Τυχαία

Mixed, Traditional

Η "Τυχαία" (II+ 1 M2, 250μ) ανοίχτηκε το 1985 από τους Δ. Σωτηράκη - Ν. Κόκκα και Χ. Αγνόγλου - Κ. Τσουκλείδη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27