Τύμφη - Τσούκα Ρόσσα - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Βασούλα

Rock, Traditional

Η "Βασούλα" (V+, 160μ) ανοίχτηκε στις 5/10/1997 από τους Γ. Ροκά - Δ. Κάλλο.

Πρόκειται για χαρακτηριστική σχισμοκαμινάδα που ανεβαίνει πότε κάθετα και πότε αρνητικά. Μια πανέμορφη γραμμή. Η διαδρομή επαναλαμβάνεται σε 4 ώρες περίπου.

Πηγή: Κορφές τ. 142
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Τσούκα Ρόσσα
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27