Βαράσοβα - Κρυονέρι - Δ. Ορθοπλαγιά

Vertigo

Rock, Traditional

Η "Vertigo" (VI+, 220μ) ανοίχθηκε το 1984 από τους Λ. Γιαννακούλη - Μ. Μαλακού.

Πρόκειται για μια σοβαρή διαδρομή περιπέτειας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της "Αφρικάνα" και κινείται δεξιά από την "Ελληνομανία" και αριστερά από την "Καλή καρδιά".

Η διαδρομή προσφέρει όμορφο σκαρφάλωμα σε σχισμοδίεδρα και πλάκες. Πρόκειται για μια αρκετά ξεκάθαρη γραμμή, που ασφαλίζεται. Πρόβλημα αποτελεί η βλάστηση καθώς η διαδρομή έχει λίγες επαναλήψεις, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το βαθμό δυσκολίας και να δυσκολέψει την ασφάλιση. Δεν διαθέτει χωρίς καθόλου ενδιάμεσες ασφάλειες και ρελέ, παρά μόνο κάποια λίγα παλιά καρφιά. Εξαίρεση αποτελεί το R2 όπου, ενώ αρχικά το ρελέ γινόταν σε μεγάλο μυτίκι, προστέθηκε ρελέ με κρίκους από νεώτερη άγνωστη διαδρομή, η οποία διασταυρώνεται με την "Vertigo".

Λόγω έλλειψης προηγούμενης σαφούς περιγραφής και μόνιμων ρελέ, η παρούσα περιγραφή της διαδρομής και η θέση των ρελέ βασίζεται στην εκτέλεση της από τους γράφοντες και είναι υποκειμενική.

Η 1η σχοινιά (30μ) κινείται σε όμορφη πλάκα (V+), με καλές δυνατότητες ασφάλισης. Το ρελέ γίνεται πριν από δέντρο, σε παταράκι όπου υπάρχει 1 καρφί. Προσοχή στα σαθρά.

Η 2η σχοινιά (30μ) ξεκινάει με εύκολα ορατή αριστερή τραβέρσα για να μπει σε σχισμοδίεδρο (V+) συνεχόμενης δυσκολίας. Στο τέλος του σχισχμοδίεδρου κινείται δεξιά για να βγει σε πατάρι (όπου και το ρελέ της νεώτερης άγνωστης διαδρομής).

Η 3η σχοινιά (25μ) κινείται αρχικά δεξιά από το ρελέ σε εύκολο πεδίο, για να μπει σε δίεδρο και στη συνέχεια λίγο αριστερά και πάνω σε πλάκα (V+, 2 καρφιά). Στο σημείο αυτό γίνεται κρεμαστό ρελέ σε αρνητικό βράχο με μεγάλο διαμπερές στο οποίο υπάρχει κορδονέτο.

Η 4η σχοινιά (20μ) φεύγει δεξιά σε εύκολο πεδίο με θάμνους (IV), στο οποίο θέλει όμως προσοχή γιατί υπάρχουν σαθρά. Ρελέ γίνεται στο μικρό κήπο.

Η 3η με την 4η σχοινιά ίσως μπορούν να ενωθούν με καλή διαχείριση των υλικών και των σχοινιών ώστε να αποφευχθεί το κρεμαστό ρελέ.

Η 5η σχοινιά (40μ) αποτελεί το κλειδί της διαδρομής. Η διαδρομή ακολουθεί τη χαρακτηριστική σχισμή, όπου το crux (VI+) ασφαλίζεται καλά. H σχοινιά αυτή θέλει προσοχή, καθώς μετά το crux δεν προσφέρει καλή ασφάλιση και δυνατότητα ρελέ για αρκετά μέτρα. Ρελέ γίνεται στο τέλος της σχισμής.

Η 6η σχοινιά (30μ) κινείται ευθεία και αριστερά από το ρελέ σε πλάκα, για να μπει σε δίεδρο (1 καρφί). Αφού προσπεράσει δέντρα στα αριστερά και χαρακτηριστικό κίτρινο βράχο, η διαδρομή φεύγει από το δίεδρο και με μικρή τραβέρσα δεξιά βγαίνει σε εμφανές πατάρι όπου γίνεται ρελέ σε ελιά.

Η 7η σχοινιά (45μ) κινείται ευθεία από το ρελέ, μέσα από δέντρα για να βρει πιο δεξιά ένα μικρό δίεδρο μέχρι το επόμενο πέρασμα μέσα από δέντρα, μετά τα οποία ακολουθεί νέο εύκολο μικρό δίεδρο, μέχρι τα επόμενα δέντρα. Στη συνέχεια κινείται μέσα σε χωνί με χώματα, στο τέλος του οποίου, γίνεται ρελέ σε μεγάλο δέντρο αριστερά.

Προτείνεται επιστροφή από τα ραπέλ της Αφρικάνας , που μπορεί κανείς να βρει περπατώντας πάνω και αριστερά, για περίπου 25μ. Στο διάζωμα πάνω από τα ραπέλ, υπάρχει μεγάλο άσπρο R με βέλος στο βράχο.

Σημείωση: Στον παλιό οδηγό της Βαράσοβας του Γ. Αληγιάννη σε περιγραφή του Α. Μπουγιουκλού (29/4/1989) φαίνεται ότι το VI+ της 5ης σχοινιάς μπορεί να αποφευχθεί αν στην 4η σχοινιά, φεύγοντας από το R3 στο διαμπερές, αντί η σχοινοσυντροφιά να κινηθεί δεξιά, κινηθεί ευθεία επάνω (IV) και στη συνέχεια δεξιά (V). Η παραλλαγή αυτή δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στην παρούσα περιγραφή.

Πηγή: Γ. Πετρομιανός, Σ. Σωτηρίου, Ε. Τσαπέ
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαράσοβα
Τοποθεσία: Κρυονέρι
Δημοσίευση: 2017-12-08
Τροποποίηση: 2017-12-08