Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Βιράγκος

Mixed, Traditional

Ο "Βιράγκος" (II AD-, 100μ) ανοίχτηκε στις 10/2/1992 από τους Γ. Θώμογλου - Β. Μήτσιου και Θ. Χατζηζήση - Σ. Χατζάκη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2011-05-27