Τύμφη - Καλόγερος - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Βόρεια καμινάδα

Rock, Traditional

Η "Βόρεια καμινάδα" ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1969 από τους F. Benedetti - Α. Περγαντή και Κ. Γκέκα - Δ. Αργυριάδη - Ι. Βούτσικα.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καλόγερος
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27