Βαρδούσια - Πυραμίδα - Α. Ορθοπλαγιά

Βόρεια κόψη

Rock, Traditional

Η "Βόρεια κόψη" (III) είναι η κλασική ανάβαση στην κορυφή.

Η πρώτη χειμερινή επανάληψή της έγινε το 1960 από ομάδα του ΠΟΑ.

Πηγή: Κορφές τ. 81
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Πυραμίδα
Δημοσίευση: 2017-12-06
Τροποποίηση: 2017-12-06