Τύμφη - Καρτερός - ΒΑ. Ορθοπλαγιά

Βόρειο λούκι

Rock, Traditional

Το "Βόρειο λούκι" ανοίχτηκε τον Ιούλιο του 1964 από τους F. d' Urso - S. Glavina, σε 1ω.

Πηγή: Κορφές τ. 93, ΕΟΟΣ - Αναρριχητικός οδηγός Τύμφης 1994
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Τύμφη
Τοποθεσία: Καρτερός
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27