Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Βορειοδυτική συμφωνία

Mixed, Traditional

Η "Βορειοδυτική συμφωνία" (II D M2+, 250μ) ανοίχτηκε στις 4/1/1998 από τους Γ. Ροκά - Δ. Πέτρου.

Η γραμμή κινείται στο πιλιέ αριστερά από τον "ΕΤ".

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1 - τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27