Βαρδούσια - Γκιώνη Το Πλάι - Α. Ορθοπλαγιά

Βορειοδυτικό λούκι

Mixed, Traditional

Το "Βορειοδυτικό λούκι" (II+ 3, 80μ) ανοίχτηκε στις 4/6/1998 από τους Κ. Τσουκλείδη - Π. Κοτρωνάρο - Ε. Μόσχοβιτς - Γ. Κούκη.

Πρόκειται για μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα γραμμή που ακολουθεί ένα στενό, κάθετο λούκι, και πολλοί αναρριχητές την σκαρφαλώνουν σαν συνέχεια του "ET" ή κάποιας άλλης γειτονικής διαδρομής.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 1
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Τοποθεσία: Γκιώνη Το Πλάι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2014-02-27