Όλυμπος - Στεφάνι - Δ. Ορθοπλαγιά

Βρούτση - Γραβάνη

Rock, Traditional

Η "Βρούτση - Γραβάνη" (VI+, 250μ) ανοίχτηκε στις 23-24/9/1989 από τους Βρούτση - Γραβάνη με ένα μπιβουάκ. Οι ίδιοι περιέγραψαν τη διαδρομή τους ως ιδιαίτερα απαιτητική με αρκετά γενναίες κινήσεις και ελάχιστη ασφάλεια.

Η επιστροφή γίνεται με κατάβαση από το λούκι του Στεφανιού.

Αριστερά το κάτω τμήμα της διαδρομής και δεξιά το πάνω

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 15
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Όλυμπος
Τοποθεσία: Στεφάνι
Δημοσίευση: 2003-05-01
Τροποποίηση: 2011-05-27